• Proizvodnja šinskih vozila i druge transportne opreme
  • +381 (0)18 426 20 67
  • PIB: 100334518
  • Matični broj(ID num.): 07402350
  • Adresa (Address)
  • Šumadijska br. 1, 18000 Niš

Proizvodni program

Proces remonta i proizvodnje se odvija u specijalizovanim radionicama, koje su snabdevene potrebnom opremom opšte i specijalne namene, modernom mernom tehnikom, raznim uređajima i aparatima, kao i probnicama za proveru funkcionalnosti složenih sklopova i vozila, što uz kvalitetnu kadrovsku strukturu zaposlenih omogućije visok stepen kvaliteta usluga na remontu i modernizaciji šinskih vozila (elktričnih, dizel-električnih, dizel-hidrauličnih lokomotiva i drezina), izradi specijalnih delova za šinska vozila i izradi čeličnih konstrukcija.

U okviru svog proizvodnog programa MIN LOKOMOTIVA DOO  vrši:

  • opravku šinskih vozila,  
  • proizvodnju šinskih vozila,
  • proizvodnju specijalnih delova za šinska vozila.

Proizvodnja šinskih vozila

– dizel hidraulična lokomotiva DHL-600 serije 734 snage 442 kW;

– dizel hidraulična lokomotiva DHL-650 serije 734 snage 478 kW;

– dizel hidraulična lokomotiv DHL-200 snage 165 kW;

– dizel hidraulična lokomotiva DHL-450 U serije 740 snage 330 kW;

– dizel hidraulična lokomotiva DHSL-30 snage 22 kW;

– dizel hidraulična drezina DHD-200 serije 915 snage 165 kW;

– teška motorna drezina TMD-22 snage 106 kW;

– teška motorna drezina TMD-25 snage118 kW;

– teška motorna drezina TMD-22 U snage 106 kW;

– laka motorna drezina LMD-9           snage 6.5 kW;

– motorna kola za održavanje kontaktne mreže TMD-22 KM            snage 106 kW;

– teška motorna drezina za izradu i kontrolu kontaktne mreže TMD-42 KM snage 485 kW.

Opravka šinskih vozila 

– električne lokomotive serija 441, 443(TENT), 444, 461;

– dizel-električne lokomotive serija 643, 661, 666, 770, 771, 740, 742, 720, 721, 621;

– dizel hidraulične lokomotive serija DHL- 200, DHL-450 U, DHL- 600, DHL-650,    DHL 734 (MIN);

– dizel-hidrostatička lokomotiva DHSL-30;

– dizel-hidraulična drezina DHD-200;

– teške motorne dresine serija TMD-22, TMD-22U, TMD-25;

– laka motorna drezina LMD-9;

– dizel motorni vozovi serija 710, 711;

– motorna kola za održavanje kontaktne mreže TMD-22 KM kao i rekonstrukciju svih vrsta šinskih vozila po posebnom zahtevu kupca

Proizvodnja specijalnih delova šinskih vozila

– osovinski prenosnik za dizelhidraulične lokomotive i drezine;

– razdelnik snage za teške motorne drezine;

– hladnjak za vodu za dizel-električne i dizel-hidraulične lokomotive;

– gumeno – metalni delovi ogibljenja za lokomotive i drezine;

– kočno polužje za lokomotive i drezine;

– rezevoari za gorivo, vodu i ulje za lokomotive i drezine;

– razni delovi za lokomotive serije 661 i 441.